Alexanderteknik

Frederick Matthias Alexander (1869 – 1955), skådespelare från ön Tasmanien utanför Australiens sydkust, är den som har utvecklat och givit namn åt Alexandertekniken.

FM-Teaching-2

F.M. Alexander fick i början av sin karriär som recitatör problem med rösten. Konventionella behandlingsmetoder under en längre tid hjälpte inte – till slut tog han då saken i egna händer. Under c:a tio års tid observerade han noggrant sig själv, bland annat med hjälp av speglar. Till sin förvåning upptäckte han då, att han gjorde saker med sig själv som han dittills varit helt omedveten om… Till exempel observerade han, att han drog huvudet och nacken kraftigt bakåt då han skulle recitera.
Detta föranledde spänningar i nack-halsområdet som ”ströp”
rösten. Naturligtvis påverkade det även hans andning negativt. Under fortsatta strängt objektiva självobservationer kunde Alexander så småningom komma till rätta med sina problem.
Han blev därefter uppmärksammad för sin goda röst och andning då han framträdde och många kom till honom för
att själva få råd och hjälp med liknande problem. Han kallades då också för ”andningsdoktorn” (”the breathing man”).

Alexander lade även märke till att hans allmäntillstånd förbättrades markant. Han tog sig an allt fler hjälpsökande,FM-Teaching-1
först i Australien och därefter i England, dit han senare
flyttade. På 1930-talet började han utbilda blivande
alexanderlärare. Han använde då både muntliga instruktioner och sina händer. Därefter har alexanderlärare
utbildats framför allt i de engelskspråkiga länderna – där Alexandertekniken idag är väletablerad och har ett gott
rykte när det gäller att förbättra prestationer och hälsa – men även i andra länder, bl. a i Sverige. I Sverige
finns nu ett trettiotal utbildade alexanderlärare och i
hela världen runt 3000.

Hur fungerar Alexandertekniken?

unnamedAlexanderläraren har minst en 3-årig heltidsutbildning bakom sig, då han eller hon tar emot elever. Dessförinnan
har många blivande lärare dessutom tagit ett större antal enskilda lektioner under en längre tid.
I en mycket praktisk och konkret mening har alexanderläraren själv dragit nytta av alexandertekniken och detta vidarebefordrar läraren med hjälp av muntliga instruktioner och sina händer till eleven. Alexandertekniken är en pedagogik med terapeutiska effekter. Det gäller att finna ett riktigt förhållande mellan huvud, nacke och rygg. Om huvudet inte är balanserat i förhållande till ryggraden, så fungerar inte andning, blodcirkulation och andra kroppsfunktioner på ett optimalt sätt. Det kan medföra smärta, stress, sömnproblem, huvudvärk och andra störningar. Den dynamiska relationen mellan huvud, nacke och hals kallade Alexander för ”den primära kontrollen”.

Alexanderläraren lär ut hur man kan bli medveten om
och förändra reaktionsmönster och vanor som inte är till
gagn för eleven. Den fysiska kroppen kan sägas avspegla våra attityder och vårt sätt att tänka. Beröringen under en
alexanderlektion används för att hjälpa eleven att hitta tillbaka till den ursprungliga känsla för balans och koordination som delvis kan ha förlorats under uppväxten. Man blir då mer medveten om när skadliga vanor är på väg att ta över. Då har man möjlighet att stanna upp och välja ett annat sätt att reagera. Resultatet blir att eleven utvecklar en mer medveten kontroll över sina reaktioner, ett bättre kroppsmedvetande och självkännedom – och därmed
en ökad förmåga att välja fritt.

Alexandertekniken handlar om konsten att använda sig
själv och sin kropp på ett fritt, naturligt, livskraftigt och glädjande sätt.

För vilka?

Gratis_Bild_Lekande_Barn_72Alexandertekniken erbjuder en utmärkt friskvård för var
och en som vill bibehålla en god hälsa, samt för att förebygga framtida eventuella skador eller sjukdomar. Tekniken fungerar också som rehabilitering. Kliniska tester visar att alexandertekniken ökar lungkapaciteten. Det är också bevisat att tekniken minskar och ibland helt eliminerar hållningsrelaterad smärta. Den fungerar balanserande på ett fysiskt- mentalt-och känslomässigt plan. Mindre oro och ett godare och jämnare humör visar sig ofta, efter en tids umgänge med Alexandertekniken.

Sångare, musiker och skådespelare märker att en riktig balans i kroppshållningen är grunden för god andning och god röstanvändning. Alexandertekniken är en del av standardläroplanen vid många av världens ledande drama-och musikskolor.

Även inom ridsporten är Alexandertekniken väl känd och
uppskattad. Eleven har självklart glädje och nytta av alexanderteknikens principer vad han eller hon än utövar; yoga, tai-chi, qigong… liksom självklart i vardagslivet;
i arbetet och på fritiden.

Kombination av sång, instrumentalspel och
Alexanderteknik

Jag rekommenderar gärna elever i sång, flöjt och piano
att kombinera detta med lektioner i Alexanderteknik. Naturligtvis är du också välkommen för enbart lektioner
i sång och/eller instrumentalspel
eller enbart för Alexanderlektioner. En kombinerad musik-
och Alexanderlektion behöver vara minst 45 – 60 minuter
lång. En lektion enbart i musik eller i Alexanderteknik kan vara från 30 minuter och längre, allt utifrån önskemål.

Så varmt välkommen! Du ser hur du kan kontakta mig
under Var? När? Hur? på första sidan.
hälsar Gunnel Nordling

Citat:

”Jag rekommenderar Alexandertekniken som en ytterst sofistikerad form av rehabilitering…många slags funktionsnedsättningar och även sjukdomar, både mentala och fysiska, kan lindras, ibland i förvånansvärt hög grad, genom att lära kroppens muskler att fungera annorlunda”.

Professor Niklaas Tinbergen,
Mottagare av Nobelpriset i medicin 1973
/citat från tidningen Science, juli 1974/

 

img_5276

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>