Reflexioner

Under hösten brukar vi gärna komma igång med något nytt efter den stärkande sommaren…Har du tänkt på, att detta med att ta lektioner i piano eller sång; det är inte åldersbundet…Många elever har kommit till mig och sagt: “Jag skulle så gärna vilja lära mig spela piano, men nu är det för sent…” eller “Jag tog lektioner som liten och sen slutade jag – är det möjligt att ta upp spelandet / sjungandet igen..?” Jag kan bara svara ett rungande JA på dessa och liknande frågor…Det är aldrig för sent. Jag har elever just nu från 5 år och upp till över 70 års ålder.

Vad gäller Alexandertekniken, så är den väl värd att pröva för alla åldrar. Den stärker livskrafter och hållning och kan verka mycket balanserande och läkande vid olika smärttillstånd.

Alexandertekniken kombineras dessutom med fördel med sång och instrumentalspel, likaväl som med ridning, idrott, yoga etc. Många av mina elever kombinerar just sång och piano med alexandertekniken under lektionerna hos mig. Dessutom är alexandertekniken mycket stärkande och välgörande inte minst i det vanliga vardagslivet..!

IMG_3419